משלוח והחזרות

שימו לב: כל הזמנות המבוצעות היום לא תימסרנה עד לאחר -20 במרץ.