सुरक्षित अनलाइन पसल

ठूलो पत्र 1.5kg

£2.30

सारा अन्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने हाम्रो Wholemeal मा गर्न समान, तर फ्रान्सेली Burr ढुङ्गामा milled, यति ठूलो गुच्छे मा चोकर राखन फरक बनावट दिन.

यो पीठो रोटी आटा छ & पनि crumble र बिस्कुट लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ.

थप जानकारी

वजन 1.5 के.जि