सुरक्षित अनलाइन पसल

हँसमुख चेरी Muesli 600g

£4.95

पानी मिल Muesli “हँसमुख चेरी”.

जई, Calbourne जल मिल मा जल विद्युत प्रयोग लुढका.

सामाग्री:
रोलिंग जई, चेरी, मिति, किशमिश – (20% फल).

थप जानकारी

वजन 0.6 के.जि