सुरक्षित अनलाइन पसल

असल Wholemeal आटा 1.5Kg

£2.30

शीर्ष गुणवत्ता रोटी गहुँ प्रयोग धैर्य पत्थर मा उत्पादन & एक धेरै राम्रो बनावट गर्न milled.

सारा अन्न Wholemeal रोटी आटा पहिलो वर्ग बनाउन यो पीठो मा milled छ, केक लागि पनि उपयुक्त & केही केक.

थप जानकारी

वजन 1.5 के.जि