सुरक्षित अनलाइन पसल

शक & सुपारी Muesli 600g

£4.95

पानी मिल Muesli “शक & सुपारी”.

जई, Calbourne जल मिल मा जल विद्युत प्रयोग लुढका.

सामाग्री: **** पागल समावेश
रोलिंग जई, सादा चकलेट, बादाम, Hazelnuts.

थप जानकारी

वजन 0.6 के.जि