לוקסוס עקאָ לאָדגעס ביי קאַלבאָורנע וואסער מיל Isle of Wight (15)