सुरक्षित अनलाइन पसल

सफ्ट सादा आटा 1.5Kg

£2.60

हाम्रो देश मा, सादा पीठो सधैं नरम अनाज देखि बनेको छ. हाम्रो नरम गहुँको अन्न स्थानीय द्वीप मा sourced छ. यो पीठो केक लागि छ, केक आदि.

तपाईं धेरै वृद्धि गर्न आटा आवश्यकता छैन कहाँ, एक नरम सादा पीठो राम्रो छ.

थप जानकारी

वजन 1.5 के.जि