การรักษาความปลอดภัยร้านค้าออนไลน์

ที่แข็งแกร่งสีขาว 1.5 กิโลกรัม

£2.30

หลังจากบดบนหินเสี้ยนฝรั่งเศส, อาหารเย็นก่อนที่จะถูกป้อนเข้าแผล. แป้งสีขาวผ่านสแตนเลสตะแกรงตาข่าย 80 หัวข้อต่อนิ้ว.

แป้งที่ส่งผลให้มีเกือบทั้งหมดของรำข้าว, semolina & midds ลบออกออกจากแป้งไม่ได้ฟอกเหมาะสำหรับขนมปัง, ขนม, โคน & โปรแกรมอื่น ๆ ที่แป้งสีขาวที่แข็งแกร่งจะต้อง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม